Witte de With

Klokkemakeren Lavoll

Denne klokka var ein del av utstillinga

The End of Money hjå Witte de With i Rotterdam.

Opprinneleg var den ei vanleg klokke på ein jernbanestasjon i Holland, men no viste den aktiviteten på Internet.

Ideen kom frå Toril Johannessen,

Sindre Sørensen laga programmet som henta data frå internett og på dette grunnlaget sendte info til klokkekontrollaren om kor fort klokka skulle gå.

Folk ved BEK - (Bergen senter for elektronisk kunst) gjorde så dette om til elektrisk spenning og Klokkemakeren hadde ansvaret for motor og drivverk.

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS