Gards klokke

Klokkemakeren Lavoll

Den gamle låvebygningen er 100 år gamal, men er fortsatt i bruk til korntørke. Historie seier at det gamle urverket blei flytta frå hovudbygningen til låven då denne var ny.

 

Men det gamle urverket ville ikkje meir, så tårnet har fått eit urverk frå Smith of Derby.

Legg merke til at det er berre timevisar på dette tårnuret!

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS